Falles patrimoni inmaterial de la humanitat

Josep Nàcher i Ferrer, com a regidor de l’Ajuntament de Massanassa, fent us de les atribucions legals que li corresponen i en nom de la coalicio COMPROMÍS per Massanassa, presenta al Plé de la Corporació, la següent

MOCIÓ

Les Falles són una representació d’una cultura i d’un art popular i de gran estima per una gran part del poble valencià. Cada vegada són més estimades per la creativitat i la genialitat que suposen els monuments fallers, de manera que el interès en conèixer la cultura fallera, la festa i la seua culminació són elements molt importants per conèixer el caràcter creatiu, emprenedor i innovador de la societat, del poble valencià.

Aquest any tots els estaments, associacions, forces polítiques, i sobre tot el món faller, estàn fent un esforç, tots a una per a que LES FALLES tinguen la declaració de la UNESCO com a PATRIMONI INMATERlAL DE LA HUMANITAT. Seria la culminació i el reconeixement als esforços i el treball de tants milions de valencians al llarg de molts anys.

Esta moció té un doble sentit, per una banda que l’Ajuntament dóno suport a esta petició, i per altra, posar de manifest que el 2016, tres persones massanasseres han tingut un paper important en els actes principals de les Falles de València, sense deixar de banda la participació de les Falles de Massanassa en alguns actes, com fan tots els anys.

L’acte d’exaltació de la Fallera Major de València va tindre un presentador veí de Massanassa, el Senyor Antòni Ariño, Vice-rector de la Universitat de València, la Nau i responsable de Cultura d’eixa institució, i autor de nombroses obres d’investigació.

Igualment en el mateix acte al dia següent, en esta ocasió en el cas de la Fallera Major Infantil, també foren les paraules d’un massanasser, Carles Cano, escriptor, ensenyant, i moltes altres activitats dedicades sobre tot als xiquets i xiquetes de les escoles, així com la seua producció literaria.

Per últim, l’altre veí que ha portat el nom de Massanassa molt alt, tan amunt que fon l’autor de la Nit de Foc i la mascletada del 19 de març més impressionants en molts anys, és Salvador Armengol (“El Goret’), segons les cròniques, el més innovador en el món dels pirotècnics, amb materials ecològics i disseny espectacular, dient a totes les emisores, radio, televisions, etc, que és de Massanassa, ‘el poble dels sabuts”.

És per això que des de COMPROMÍS sol-Iicitem al Plé de la Corporació, s’aproven els següents

ACORDS

 1. Adherir-se com Ajuntament a la declaració per a que les Falles siguen
  designades Patrimoni lnmaterial de la Humanitat.
 2. Que la Corporació Municipal, en nom del poble de Massanassa, felicite
  als tres massanassers que en un any tan especial han estat en actes tan
  importants com abans explicavem, i que ens omplin d’orgull com a veïns
  i amants de les Falles i la seua cultura i tradicions.
 3. Que faculte al Senyor Alcalde, per a que en nom de tots, faça allò que
  corresponga en els tres casos, felicitació, que en el cas dels tres veïns seria com a reconeixement al seu paper protagonista tan destacat a les passades Falles 2016.

Massanassa, a 25 de Maig de 2016

EL REGIDOR DE COMPROMIS

Josep Nàcher i Ferrer

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.