Massanassa, municipi cardioprotegit

Josep Nàcher i Ferrer, com a regidor de l’Ajuntament de Massanassa, fent ús de les atribucions legals que li corresponen i en nom de la coalició COMPROMÍS per Massanassa, presenta al Plé de la Corporació la següent proposta:

EXPOCISICIÓ

Segons dades oficials, a l’Estat Espanyol es registren al voltant de 30.000
parades cardíaques cada any, o el que és el mateix, una parada cada 18 minuts. Tant els diferents governs autonòmics com el ministeri de Sanitat, recomanen la instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics als espais públics de gran afluència amb l’objectiu de lluitar contra la mort sobtada, ja que es calcula que més del 80 per cent dels casos podrien revertir-se si es realitzara una desfibril·lació en els primers minuts.

La utilització d’un desfibril·lador no només ajuda a reduir el percentatge de morts, sinó també la gravetat de les possibles lesions cerebrals derivades d”una parada cardíaca. Molts municipis del País Valencià ja han instal·lat desfibril·ladors semiautomàtics als llocs adients i han format el personal treballador dels corresponents espais públics. D’esta manera, han passat a denominar-se “espais cardioprotegits”.

El decret del consell 220/2007 del 2 de novembre regula l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en el territori del País Valencià, i fixa els requisits de formació inicial i continuada, concretant el procediment d’acreditació de persones i entitats.

En conseqüència, des de Compromís per Massanassa traslladem a este plenari la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer: Que des de l’Ajuntament s’avaluen els espais públics i s’adquireisquen els desfibril·ladors semiautomàtics necessaris per incrementar la seguretat sanitària de la ciutadania.

Segon: Que, en compliment del Decret del Consell 220/2007 de 2 de novembre, s’impartisquen els pertinents cursos de formació al personal municipal que desenvolupa el seu treball a cadascun dels centres.

Massanassa, a 21 de Juliol de 2016

EL REGIDOR DE COMPROMIS

Josep Nàcher i Ferrer

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.